Autori i sponzori

Autori i voditelji projekta

Iva Šverko
Toni Babarović

Izrada i programiranje web stranica

Ivan Kapetanović

Suradnici na projektu

Mihaela Hrlec, Vanja Međugorac, Ana Pečenić, Aleksandra Pijuko

Autori fotografija

Hrvoje Polan,
Bojan Mrđenović,
Toni Babarović, Lea Čataj, Iva Černja, Martina Kelava, Saša Kosanović, Željko Sitar, Iva Šverko

Donatori fotografija

Botanički vrt, Croatia Airlines, Dvokut ECRO, Hrvatski restauratorski zavod, Nuklearna elektrana Krško, Osnovna škola Davorina Trstenjaka, Pliva, Stalna misija Republike Hrvatske pri UN, Zvjezdarnica Višnjan

Financijska potpora projektu

Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Natječaj za projekte udruga mladih i udruga za mlade za 2009. godinu

Copyright © 2010 RaZBor